აბრეშუმის გზა_საქარავნო_სავაჭრო გზა,რომლის სიგძეა 7 000 კმ და რომელიც 16 საუკუნის განმავლობაში კვეთდა აზიასა და ევროპას სავაჭრო,ტურისრული მიზნების გამო.იგი იწყებოდა ჩინეთიდან დაგრძელდებოდა ხმელთშუაზღვამდე.ისტორიულ დოკუმენტებსა  და წყაროებში  არის საუბარი ამ გზის შესახებ და იგი ამ სახელით_”აბრეშუმის გზა” მოხსენიებულია მრავალ ისლამურ ლიტერატურაში.

ტერმინი “აბრეშუმის გზა” პირველად მოიხსენია  გერმანელმა გეოგრაფმაფერდინანდ ფონ რიხტოფენომ მე_19 საუკუნეში.მისი თქმით ამ გზის ასეთი სახელი დაკავშირებული აბრეშუმით ვაჭრობასთან,რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში ითვლებოდა ძვირფასად.

აბრეშუმის დიდი გზა_სავაჭრო საქარავნო მაგისტრალი იწყებოდა ჩინეთიდან(ქ.სინძიდან),აქედან მიემართებოდა ქ.დუნუნთან.ამის შემდეგ გზა ორად იყოფოდა:

1)ჩრდილოეთისკენ_კასპიის ზღვა,ალბანეთი(იგივე აზერბაიჯანი),ქვ.ქართლი,შიდა ქართლი რიონი,შავი ზღვა და შემდეგ ევროპის ნავსადგურები.

2)ჩრ.ირანი,კასპიის ზღვის სამხრეთი,შუამდინარეთი,ქ.ანტინოქია და ბოლოს ხმელთ შუა ზღვა..

აბრეშუმის გზა სახელმწიფო საიდუმლოდ ითვლებოდა.ამ გზას მე_7 საუკუნეში არაბები,ხოლო მე_12 საუკუნეში მონღოლები დაეპატრონნენ.

არის ასეტი ორგანიზაცია “ტრასეკა” ,რომლის მიზანია ააღორძინოს აბრეშუმის გზა.

1993 წლის მაისში ქ.ბრიუსელში 8 ქვეყანამ (ოფიციალურმა საქართველომ,აზერბაიჯანმა,სომხეთმა,თურქმენეთმა,ყაზახეთმა,ყირყიზეთმა,უზბეკეთმა,ტაჯიკეთმა)ხელი  მოაწერა შეთანხმებას _”ტრასეკას”პროექტის შექმნის შესახებ.

ასე რომ “აბრეშუმის გზა” უდიდეს როლს თამაშობდა აზიისა და ევროპის ეკონომიკასა და კულტურაში

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s